κατορθώσοντες

κατορθώσοντες
κατορθόω
set upright
fut part act masc nom/voc pl
κατορθόω
set upright
fut part act masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”